انتخاب اسم برای فرزند یکی از بزرگترین دغدغه های والدین قبل از تولد فرزندشان است. تلفظ آسان، با معنا و مفهوم، هماهنگی با نام سایر اعضای خانواده، سازگار با آداب و رسوم جامعه و محل زندگی،  از عواملی است که در انتخاب نام دخترانه تاثیرگذار است. با توجه به این موضوع و علاقه والدین به انتخاب نام مناسب برای فرزندانشان، مجموعه ای از زیباترین اسم های دخترانه را که با حرف س (اسم دخترانه با سین) شروع می شوند، گردآوری کرده ایم.

اسم دختر با س

اسم های پیشنهادی با حرف س (سین)

سارینا | سانیا | سبارو | سایه | سپیده | سپینود | ستاره | سروناز | سروین | سالی | ساحل | ساغر | ستیلا | سحرناز | سما | سمیرا | سارا | ساناز | سانلی | سمر | سوین | سونیا | سایدا | سروشا | سلماز

۱۵ اسم برتر دختر با حرف ( س ) همراه با معنی

۱-سارنیا

بانوی پاک،  بانوی بی ریا، پاکدامن، خالص، دختر پاک ،منزه

۲-ساغر 

ظرفی که در آن شراب می نوشند، جام شراب; دل عارفی است که نوری نامرئی در آن دیده می شود.

۳-سانیا

سایه روشنِ جنگل

۴-ساحره

جادوگر و دلربا، کنایه از زنی که چشمانی جذاب دارد.

۵-سایه

تاریکی نسبی، پناهگاه، حفاظت؛ عظمت

اسم دختر با س

۶-سامینا

مانند مینا، نام گل

۷-سانایی

 مهنام، بی قرار

۸-سایان 

منسوب به سایه، نام رشته کوهی در آسیای مرکزی

۹-سایدا

سایه مادر

۱۰-سبا 

سوره ۳۴ قرآن کریم، شهر یمن که ملکه بلقیس در آن بود، در زبان عربی به معنای انسان است.

اسم دختر با س

۱۱-سوگند

قسم خوردن

۱۲-سولینا / سولین /

(فرانسوی – ترکی) رسمی، مقدس، شایسته، محترم

۱۳سونای

آخرین ماه، زیبا رو، ماه شب چهاردهم، قویی که پرهای سرش سبزرنگ بوده تعلق به ماه داشته باشد.

۱۴-سونیا

 (سو = نور + نیا) نورِ نیاکان، (در یونانی) خرد و عقل، دختر نور

۱۵-سوین 

شادباش، عشق، محبت، علاقه شدید

اسم دختر با س