برخورد با رفتارهای خشونت آمیز دانش آموزان می تواند یک تجربه ناامید کننده برای معلمان باشد، و گسترش رفتارهای کوچک قبل از تبدیل شدن به مشکلات اساسی، مستلزم تعادل ماهرانه پنهان کردن احساسات و استفاده از تکنیک های کاهش رفتار است.

دلیل را بدانید:

رفتار نوعی ارتباط است، پس در نظر بگیرید که چه چیزی می تواند باعث رفتار مخرب شود. تعیین علت می تواند به معلمان کمک کند ضمن کنترل، نیازهای دانش آموزان را برآورده کنند و از تقویت رفتار ناخواسته اجتناب کنند. در حالی که نوع رفتار ممکن است متفاوت باشد، عملکرد رفتارها به طور کلی دو هدف را دنبال می کند: جلب چیزی (یعنی توجه) یا اجتناب از چیزی (یعنی کار). به عنوان مثال، دانش آموزی که مدام کلاس خود را قطع می کند، ممکن است نیاز به توجه داشته باشد.

از مشاور مدرسه کمک بگیرید:

اکثر مدارس مشاورانی دارند که در کار با دانش آموزانی که مشکلات رفتاری دارند تخصص دارند. اگر رفتار شدید دانش آموزی را تجربه می کنید، با این افراد تماس بگیرید و از آنها راهنمایی بخواهید.

مدیریت رفتارشدید دانش آموز درکلاس درس ؟

به یاد داشته باشید که آرامش خود را حفظ کنید:

سکوت ابزار دیگری برای کاهش تنش است. اگر دانش آموزی شما را به چالش می کشد، سعی کنید حدود ۱۰ ثانیه بی سر و صدا منتظر بمانید تا ببینید آیا دانش آموز تسلیم می شود یا خیر.

 برنامه داشته باشید و به آن پایبند باشید:

هر معلمی باید برای برخورد با دانش آموزان برنامه ای داشته باشد. بنابراین، معلمان باید محدودیت های خاصی را تعیین کنند که به طور مداوم اعمال شود. خواه یک سیستم رفتار مثبت، پاداش یا اعتصاب باشد، شما به یک سیستم مدیریت کلاس برای پاداش دادن به رفتارهای مثبت و مجازات رفتارهای نادرست نیاز دارید. مطمئن شوید که برنامه شما واضح است و دانش آموزان از عواقب عدم رعایت آن کاملا آگاه هستند. اما مهمترین چیز این است که به برنامه خود پایبند باشید، قوانین خود را به طور مداوم اجرا کنید، در غیر این صورت دانش آموزان به سرعت یاد می گیرند که می توانند با رفتارهای نادرست در کلاس خود مقابله کنند.

مدیریت رفتارشدید دانش آموز درکلاس درس ؟

 با والدین دانش آموز صحبت کنید:

در صورت وقوع یک حادثه خشونت آمیز از دانش آموز بخواهید و از مدیریت مدرسه کمک بخواهید. اگر نمی توانید دانش آموز را آرام کنید، ممکن است لازم باشد کل کلاس را از دانش آموز حذف کنید یا برای محافظت و ایمنی با والدین دانش آموز صحبت کنید. پس از تصادف به خود و دانش آموزان خود زمان استراحت دهید. نفس بکشید و استراحت کنید.