بهترین دکتر آزمایشگاه تخصصی در کرج

لیست پزشکان متخصص و فوق تخصص آزمایشگاه تخصصی در کرج

جدیدترین پرامتیازترین محبوب ترین براساس نام فوق تخصص متخصص
سید حسینعلی صابری

سید حسینعلی صابری

پزشک مشاور ژنتیک و متخصص ژنتیک مولکولی - آزمایشگاه تخصصی

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

608

1

آزمایشگاه پویش کرج

آزمایشگاه پویش کرج

خصوصی - آزمایشگاه تخصصی

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

922

0

آزمایشگاه گوهردشت کرج

آزمایشگاه گوهردشت کرج

خصوصی - آزمایشگاه تخصصی

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

1139

0

تلفن آزمایشگاه فارابی کرج

تلفن آزمایشگاه فارابی کرج

دولتی - آزمایشگاه تخصصی

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

676

0

دکتر کیاندخت گردیز

دکتر کیاندخت گردیز

خصوصی - آزمایشگاه تخصصی

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

313

0

آزمایشگاه کیان کرج

آزمایشگاه کیان کرج

خصوصی - آزمایشگاه تخصصی

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

892

0

آزمایشگاه تشخیص طبی مینا - کرج

آزمایشگاه تشخیص طبی مینا - کرج

خصوصی - آزمایشگاه تخصصی

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

831

2

آزمایشگاه آروین - کرج

آزمایشگاه آروین - کرج

خصوصی - آزمایشگاه تخصصی

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

310

0

آزمایشگاه پاستور کرج

آزمایشگاه پاستور کرج

خصوصی - آزمایشگاه تخصصی

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

1026

1

آزمایشگاه تشخیص طبی حکیم - کرج

آزمایشگاه تشخیص طبی حکیم - کرج

خصوصی - آزمایشگاه تخصصی

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

578

0

آزمایشگاه صبا - کرج

آزمایشگاه صبا - کرج

خصوصی - آزمایشگاه تخصصی

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

403

0

آزمایشگاه ژنتیک پارس ژنوم کرج

آزمایشگاه ژنتیک پارس ژنوم کرج

خصوصی - آزمایشگاه تخصصی

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

633

0

آزمایشگاه مرکزی کرج

آزمایشگاه مرکزی کرج

خصوصی - آزمایشگاه تخصصی

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

608

0

آزمایشگاه دنا کرج

آزمایشگاه دنا کرج

خصوصی - آزمایشگاه تخصصی

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

1716

0

آزمایشگاه بهار کرج

آزمایشگاه بهار کرج

خصوصی - آزمایشگاه تخصصی

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

1048

1

دکتر پوریا حاجی زاده

دکتر پوریا حاجی زاده

خصوصی - آزمایشگاه تخصصی

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

351

0

آزمایشگاه رازی - کرج

آزمایشگاه رازی - کرج

دولتی - آزمایشگاه تخصصی

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

2604

1

ام آر آی و سی تی اسکن بیمارستان کسری - کرج

ام آر آی و سی تی اسکن بیمارستان کسری - کرج

خصوصی - آزمایشگاه تخصصی

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

691

0

آزمایشگاه امین کرج

آزمایشگاه امین کرج

خصوصی - آزمایشگاه تخصصی

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

2335

0پربازدیدترین پزشکان


جدیدترین پزشکان

در لیست بالا لیست بهترین دکتر های خوب آزمایشگاه تخصصی در شهر کرج را مشاهده می کنید.