درصورتی که می خواهید اطلاعات خود را در پزشک یاب ثبت کنید بر روی دکمه "ثبت اطلاعات پزشکان و مراکز پزشکی" کلیک کنید.
درصورتی که اطلاعات شما در پزشک یاب قبلا ثبت شده است، و می خواهید آن را ویرایش کنید برروی دکمه "ویرایش اطلاعات" کلیک کنید.