بهترین پزشکان طب سوزنی به تفکیک تخصص

لیست پزشکان طب سوزنی

امیرآرش مطهری

امیرآرش مطهری

علوم اعصاب - درد - طب سوزنی

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

304

0

فیزیوتراپی همگام - شهریار اندیشه

فیزیوتراپی همگام - شهریار اندیشه

کلینیک های فیزیوتراپی - فیزیوتراپی

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

419

4

دكتر محمد برجيس

دكتر محمد برجيس

متخصص طب سوزنی - طب سوزنی

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

1250

15

دکتر محمد رضا بحرینی اصفهانی

دکتر محمد رضا بحرینی اصفهانی

متخصص طب سوزنی - طب سوزنی

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

896

1

دکتر مسعود شیخ علیان زفرقندی

دکتر مسعود شیخ علیان زفرقندی

دکتری - طب سوزنی

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

558

0

دکتر سید علی خدایی

دکتر سید علی خدایی

دکتری - طب سوزنی

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

528

0

دکتر عليرضا مستقيمى

دکتر عليرضا مستقيمى

دکتری - طب سوزنی

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

1336

0

دکتر مهرداد کاظم زاده

دکتر مهرداد کاظم زاده

دکتری - طب سوزنی

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

1056

0

صفا دلاور نقابی

صفا دلاور نقابی

کارشناسی مامائی - زنان و زایمان و مامایی

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

189

0

دکتر مجید فدایی

دکتر مجید فدایی

دکتری - طب سوزنی

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

749

0

دکتر غزاله سلیمانی

دکتر غزاله سلیمانی

متخصص طب سوزنی - طب سوزنی

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

500

0

دکتر سوگند زارعی سدهی زاده

دکتر سوگند زارعی سدهی زاده

متخصص طب سوزنی - طب سوزنی

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

461

0

دکتر شهریار بهنام فر

دکتر شهریار بهنام فر

دکتری - طب سوزنی

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

486

0

دکتر مهدی قائمی نیا

دکتر مهدی قائمی نیا

متخصص طب سوزنی - طب سوزنی

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

556

0

دکتر محمد خلفی

دکتر محمد خلفی

دکتری - طب سوزنی

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

516

1

دکتر کیان پیشه رو

دکتر کیان پیشه رو

متخصص طب سوزنی - طب سوزنی

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

1522

2

دکتر محمدرضا بحرینی اصفهانی

دکتر محمدرضا بحرینی اصفهانی

متخصص طب سوزنی - طب سوزنی

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

716

1

دکتر صادق شکری

دکتر صادق شکری

متخصص طب سوزنی - طب سوزنی

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

493

0

دکتر رحیم نعمت

دکتر رحیم نعمت

متخصص طب سوزنی - طب سوزنی

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

1187

1

دکتر نسرین مقامی

دکتر نسرین مقامی

متخصص طب سوزنی - طب سوزنی

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

744

0

پربازدیدترین پزشکان طب سوزنی

آخرین مقالات ثبت شده در پزشک یاب

لیست بهترین پزشکان طب سوزنی ایران را در پزشک یاب مشاهده کنید