تماس با ما

contact-us

مدت زمان لازم برای رسیدگی به درخواست شما 24 ساعت است. نتیجه پاسخ از طریق پیامک ارسال می شود.

توجه: اگر درخواست تغییر آدرس را دارید لطفا مشخصات پزشک و آدرس جدید را کامل ذکر کنید تا انجام شود