بهترین پزشکان بیهوشی و درد به تفکیک تخصص

لیست پزشکان بیهوشی و درد

شیوا نوروزی نیا

شیوا نوروزی نیا

فوق تخصص - بیهوشی و درد

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

332

0

مهرداد طاهری

مهرداد طاهری

فوق تخصص - بیهوشی و درد

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

1189

1

کلینیک چند تخصصی درد راد

کلینیک چند تخصصی درد راد

فوق تخصص - بیهوشی و درد

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

1321

1

دکتر بنفشه ولییان

دکتر بنفشه ولییان

فوق تخصص - بیهوشی و درد

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

1272

0

دکتر علیرضا بقایی

دکتر علیرضا بقایی

فوق تخصص - بیهوشی و درد

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

604

1

دکتر مهناز نریمانی زمان آبادی

دکتر مهناز نریمانی زمان آبادی

فوق تخصص - بیهوشی و درد

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

440

0

دکتر نوید ابوالاحرار

دکتر نوید ابوالاحرار

فوق تخصص - بیهوشی و درد

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

430

0

دکتر صفر حیدری

دکتر صفر حیدری

متخصص - بیهوشی و درد

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

475

0

دکتر علی اصغر بیگی

دکتر علی اصغر بیگی

متخصص - بیهوشی و درد

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

462

0

دکتر غلامرضا سعدالدین

دکتر غلامرضا سعدالدین

متخصص - بیهوشی و درد

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

404

0

دکتر علی اکبر جنگجو

دکتر علی اکبر جنگجو

متخصص - بیهوشی و درد

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

393

0

دکتر مسعود ثقفی نیا

دکتر مسعود ثقفی نیا

متخصص - بیهوشی و درد

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

732

0

دکتر مهناز نریمانی

دکتر مهناز نریمانی

متخصص - بیهوشی و درد

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

490

0

سولماز فخاری

سولماز فخاری

فوق تخصص - بیهوشی و درد

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

1823

2

دکتر خسرو قهرمانی

دکتر خسرو قهرمانی

متخصص - بیهوشی و درد

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

4821

1

دکتر یحیی عطائی

دکتر یحیی عطائی

فوق تخصص - بیهوشی و درد

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

5045

1

پربازدیدترین پزشکان بیهوشی و درد

آخرین مقالات ثبت شده در پزشک یاب

لیست بهترین پزشکان بیهوشی و درد ایران را در پزشک یاب مشاهده کنید