بهترین پزشکان بیمارستان ها به تفکیک تخصص

لیست پزشکان بیمارستان ها

محمدرضا شاوردی

محمدرضا شاوردی

خصوصی - بیمارستان ها

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

3015

33

علیرضا چهره سا

علیرضا چهره سا

خصوصی - بیمارستان ها

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

748

0

دکتر ليلا متولی

دکتر ليلا متولی

دولتی - بیمارستان ها

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

2530

9

حسن محمدی

حسن محمدی

جراحی مغز و اعصاب و ستون فقرات - بیمارستان ها

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

97

0

miran

miran

asd - بیمارستان ها

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

59

0

غلامرضا ملاشاهی صنعتگر

غلامرضا ملاشاهی صنعتگر

دولتی - بیمارستان ها

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

257

0

بیمارستان کلینیک تخصصی و فوق تخصصی دانشکده علوم پزشکی شهر کرد

بیمارستان کلینیک تخصصی و فوق تخصصی دانشکده علوم پزشکی شهر کرد

دولتی - بیمارستان ها

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

406

0

بیمارستان هاجر شهرکرد

بیمارستان هاجر شهرکرد

دولتی - بیمارستان ها

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

501

0

بیمارستان آیت الله کاشانی شهرکرد

بیمارستان آیت الله کاشانی شهرکرد

دولتی - بیمارستان ها

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

431

0

بیمارستان رسالت چالشتر شهرکرد

بیمارستان رسالت چالشتر شهرکرد

دولتی - بیمارستان ها

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

470

0

بیمارستان امام علی (ع) شهرکرد

بیمارستان امام علی (ع) شهرکرد

دولتی - بیمارستان ها

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

521

0

بیمارستان کلینیک تخصصی و فوق تخصصی امام علی (ع)

بیمارستان کلینیک تخصصی و فوق تخصصی امام علی (ع)

دولتی - بیمارستان ها

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

565

0

بیمارستان پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی امام رضا (ع) شهرکرد

بیمارستان پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی امام رضا (ع) شهرکرد

دولتی - بیمارستان ها

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

1313

0

بیمارستان شفا - کرمان

بیمارستان شفا - کرمان

دولتی - بیمارستان ها

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

504

0

بیمارستان شهید دکتر محمدجواد باهنر کرمان

بیمارستان شهید دکتر محمدجواد باهنر کرمان

دولتی - بیمارستان ها

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

477

0

بیمارستان کلینیک تخصصی و فوق تخصصی بعثت کرمان

بیمارستان کلینیک تخصصی و فوق تخصصی بعثت کرمان

دولتی - بیمارستان ها

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

5134

4

بیمارستان الزهرا (س) کرمان

بیمارستان الزهرا (س) کرمان

دولتی - بیمارستان ها

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

608

0

بیمارستان آیت الله کاشانی کرمان

بیمارستان آیت الله کاشانی کرمان

دولتی - بیمارستان ها

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

533

0

بیمارستان سیدالشهدا (ع) ناجا کرمان

بیمارستان سیدالشهدا (ع) ناجا کرمان

دولتی - بیمارستان ها

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

556

0

بیمارستان شهید بهشتی کرمان

بیمارستان شهید بهشتی کرمان

دولتی - بیمارستان ها

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

439

0

پربازدیدترین پزشکان بیمارستان ها

آخرین مقالات ثبت شده در پزشک یاب

لیست بهترین پزشکان بیمارستان ها ایران را در پزشک یاب مشاهده کنید