بهترین پزشکان فیزیوتراپی به تفکیک تخصص

لیست پزشکان فیزیوتراپی

سید محمود موسوی زیارتی

سید محمود موسوی زیارتی

ارتوپدی فنی (پروتزیست) - تجهیزات پزشکی

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

172

0

رضا علی اصغری

رضا علی اصغری

فیزیوتراپیست-کارشناس ارشد اصلاح آسیبهای ورزشی - فیزیوتراپی

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

143

0

فرزانه یزدی یحیی آبادی

فرزانه یزدی یحیی آبادی

فیزیوتراپیست - فیزیوتراپی

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

126

0

محمد محمدیان

محمد محمدیان

کلینیک های فیزیوتراپی - فیزیوتراپی

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

181

0

مریم یزدیان

مریم یزدیان

کلینیک های فیزیوتراپی - فیزیوتراپی

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

317

0

فیزیوتراپیست علیرضا خلیل نژاد

فیزیوتراپیست علیرضا خلیل نژاد

کلینیک های فیزیوتراپی - فیزیوتراپی

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

289

0

فیزیوتراپی همگام - شهریار اندیشه

فیزیوتراپی همگام - شهریار اندیشه

کلینیک های فیزیوتراپی - فیزیوتراپی

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

430

4

کلینیک فیزیوتراپی اصف

کلینیک فیزیوتراپی اصف

کلینیک های فیزیوتراپی - فیزیوتراپی

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

381

0

دکتر ظاهر اخوان برندق

دکتر ظاهر اخوان برندق

کلینیک های فیزیوتراپی - فیزیوتراپی

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

686

2

مرکز جامع تخصصی درمانی توانبخشی حضرت فاطمه زهرا(س)

مرکز جامع تخصصی درمانی توانبخشی حضرت فاطمه زهرا(س)

کلینیک های فیزیوتراپی - فیزیوتراپی

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

767

0

فیزیوتراپیست سارا مرادی

فیزیوتراپیست سارا مرادی

کلینیک های فیزیوتراپی - فیزیوتراپی

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

783

0

فیزیوتراپی شهریار در شهریار

فیزیوتراپی شهریار در شهریار

کلینیک های فیزیوتراپی - فیزیوتراپی

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

1277

0

فاطمه محمدنژاد

فاطمه محمدنژاد

کلینیک های فیزیوتراپی - فیزیوتراپی

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

520

0

مرکز فیزیوتراپی تخصصی توان طب

مرکز فیزیوتراپی تخصصی توان طب

کلینیک های فیزیوتراپی - فیزیوتراپی

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

891

0

دکتر نسیم همتی بروجنی

دکتر نسیم همتی بروجنی

کلینیک های فیزیوتراپی - فیزیوتراپی

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

1271

3

محمد محمدیان

محمد محمدیان

فیزیوتراپی - فیزیوتراپی

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

22

0

هاجر صرامی

هاجر صرامی

فیزیوتراپی - فیزیوتراپی

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

28

0

فیزیوتراپیست زهره نخعی

فیزیوتراپیست زهره نخعی

فیزیوتراپیست - فیزیوتراپی

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

30

0

افشان خسروی

افشان خسروی

فیزیوتراپی - فیزیوتراپی

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

25

0

فیزیوتراپی فرنیاز

فیزیوتراپی فرنیاز

فیزیوتراپی.حرکات اصلاحی .اسیبهای ورزشی .سالمندی - فیزیوتراپی

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

80

0

پربازدیدترین پزشکان فیزیوتراپی

آخرین مقالات ثبت شده در پزشک یاب

لیست بهترین پزشکان فیزیوتراپی ایران را در پزشک یاب مشاهده کنید