بهترین پزشکان رادیولوژی و سونوگرافی به تفکیک تخصص

لیست پزشکان رادیولوژی و سونوگرافی

دکتر علی اکبر وحدت

دکتر علی اکبر وحدت

متخصص سونوگرافی رادیولوژی CT Scan و MRI - رادیولوژی و سونوگرافی

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

51

0

فاطمه سادات حسینی

فاطمه سادات حسینی

رادیولوژی و سونوگرافی - رادیولوژی و سونوگرافی

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

177

0

محمد امین

محمد امین

رادیولوژی و سونوگرافی - رادیولوژی و سونوگرافی

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

332

0

مرکز تخصصی رادیولوژی و سونوگرافی دکتر مسعود عصارزادگان

مرکز تخصصی رادیولوژی و سونوگرافی دکتر مسعود عصارزادگان

متخصص - رادیولوژی و سونوگرافی

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

481

2

رادیولوژی و سونوگرافی خورشید

رادیولوژی و سونوگرافی خورشید

متخصص - رادیولوژی و سونوگرافی

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

347

0

دکتر شهاب مهاجر شیروانی

دکتر شهاب مهاجر شیروانی

متخصص - رادیولوژی و سونوگرافی

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

330

0

دکترسکینه واحدی نیا

دکترسکینه واحدی نیا

متخصص - رادیولوژی و سونوگرافی

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

1583

1

دکتر انسیه بخشی

دکتر انسیه بخشی

متخصص - رادیولوژی و سونوگرافی

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

947

5

مهیار محمدی فرد

مهیار محمدی فرد

متخصص - رادیولوژی و سونوگرافی

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

767

0

داريوش باقري

داريوش باقري

فوق تخصص - رادیولوژی و سونوگرافی

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

3982

11

دکتر الناز قاسمی

دکتر الناز قاسمی

متخصص - رادیولوژی و سونوگرافی

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

2257

15

دکتر رضا عطائی اسکوئی

دکتر رضا عطائی اسکوئی

متخصص رادیویوژی و سونوگرافی - رادیولوژی و سونوگرافی

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

1225

0

دكتر فريد عربلوي مقدم

دكتر فريد عربلوي مقدم

متخصص - رادیولوژی و سونوگرافی

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

3768

11

سونوگرافی و رادیولوژی دیجیتال دکتر یگانه

سونوگرافی و رادیولوژی دیجیتال دکتر یگانه

متخصص - رادیولوژی و سونوگرافی

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

354

0

محمدتقی  پورحسینی

محمدتقی پورحسینی

متخصص - رادیولوژی و سونوگرافی

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

705

2

مرکز ام ار آی بیمارستان امام علی ابن ابیطالب رفسنجان کرمان

مرکز ام ار آی بیمارستان امام علی ابن ابیطالب رفسنجان کرمان

متخصص - رادیولوژی و سونوگرافی

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

789

0

سوسن محمدی

سوسن محمدی

متخصص - رادیولوژی و سونوگرافی

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

3154

3

دکتر سکینه واحدی نیا

دکتر سکینه واحدی نیا

متخصص - رادیولوژی و سونوگرافی

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

651

0

دکترمحمدرضا ملک پور

دکترمحمدرضا ملک پور

متخصص - رادیولوژی و سونوگرافی

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

657

0

مرتضی جلیلوند

مرتضی جلیلوند

متخصص - رادیولوژی و سونوگرافی

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

427

0

پربازدیدترین پزشکان رادیولوژی و سونوگرافی

آخرین مقالات ثبت شده در پزشک یاب

لیست بهترین پزشکان رادیولوژی و سونوگرافی ایران را در پزشک یاب مشاهده کنید