بهترین پزشکان گفتار درمانی به تفکیک تخصص

لیست پزشکان گفتار درمانی

دکتر علی اکبر دشتی

دکتر علی اکبر دشتی

تاخیر کلامی و اختلال بلع - گفتار درمانی

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

50

1

امیرسالار توضیحی

امیرسالار توضیحی

متخصص گفتار درمانی. اختلالات صوت و بلع. استروبوسکوپی تبریز - گفتار درمانی

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

79

0

مریم یعقوبی

مریم یعقوبی

گفتاردرمان - گفتار درمانی

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

94

0

نشاط سپهوند

نشاط سپهوند

اسیب شناسی گفتار و زبان و بلع - گفتار درمانی

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

176

0

مهدی نجات

مهدی نجات

گفتاردرمان - گفتار درمانی

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

312

0

نفیسه واعظ نیا

نفیسه واعظ نیا

متخصص - گفتار درمانی

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

638

3

نسرین کرامتی

نسرین کرامتی

متخصص - گفتار درمانی

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

831

0

دکتر فاطمه شیبانی

دکتر فاطمه شیبانی

فوق تخصص - گفتار درمانی

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

3142

17

یونس قاسم پور

یونس قاسم پور

متخصص - گفتار درمانی

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

1816

0

میلاد محتشمی

میلاد محتشمی

درنان اختلالات گفتاری - گفتار درمانی

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

23

0

زهرا

زهرا

آسیب شناس گفتار و زبان - گفتار درمانی

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

26

0

سیده محدثه ظهور کارباف

سیده محدثه ظهور کارباف

گفتاردرمانی - گفتار درمانی

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

120

1

شمس الدین مامندی

شمس الدین مامندی

متخصص گفتاردرمانی - گفتار درمانی

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

69

0

محی الدین تیموری سنگانی

محی الدین تیموری سنگانی

متخصص - گفتار درمانی

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

415

0

دکتر فاطمه فکار

دکتر فاطمه فکار

فوق تخصص - گفتار درمانی

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

1054

16

مریم بارانی

مریم بارانی

فوق تخصص - گفتار درمانی

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

338

1

شمس الدین مامندی

شمس الدین مامندی

متخصص - گفتار درمانی

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

424

0

دکترعلیرضا غفرانی ماب

دکترعلیرضا غفرانی ماب

متخصص - گفتار درمانی

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

497

0

سعید برات زاده

سعید برات زاده

فوق تخصص - گفتار درمانی

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

536

0

مریم بارونی

مریم بارونی

متخصص - گفتار درمانی

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

535

3

پربازدیدترین پزشکان گفتار درمانی

آخرین مقالات ثبت شده در پزشک یاب

لیست بهترین پزشکان گفتار درمانی ایران را در پزشک یاب مشاهده کنید