بهترین پزشکان در ایران به تفکیک شهر

مشاهده پزشکان به تفکیک استان و شهر

خراسان رضوی (875)

آذربایجان شرقی (800)

البرز (575)

همدان (305)

قزوین (225)

هرمزگان (196)

زنجان (167)

کرمانشاه (145)

مرکزی (136)

ایلام (66)

یزد (54)

خراسان جنوبی (53)

خراسان شمالی (51)

چهارمحال بختیاری (49)

قم (48)

کهگیلویه و بویراحمد (24)

سیستان و بلوچستان (6)