بهترین پزشکان در ایران به تفکیک شهر

مشاهده پزشکان به تفکیک استان و شهر

آذربایجان شرقی (779)

البرز (584)

همدان (273)

قزوین (234)

زنجان (172)

قم (59)

خراسان جنوبی (53)

چهارمحال بختیاری (48)

کهگیلویه و بویراحمد (26)

سیستان و بلوچستان (9)