بهترین پزشکان در ایران به تفکیک شهر

مشاهده پزشکان به تفکیک استان و شهر

آذربایجان شرقی (825)

البرز (589)

همدان (296)

قزوین (234)

زنجان (176)

قم (59)

خراسان جنوبی (52)

چهارمحال بختیاری (47)

کهگیلویه و بویراحمد (27)

سیستان و بلوچستان (7)