بهترین پزشکان در ایران به تفکیک شهر

مشاهده پزشکان به تفکیک استان و شهر

خراسان رضوی (879)

آذربایجان شرقی (799)

البرز (575)

کرمان (356)

همدان (305)

قزوین (228)

هرمزگان (198)

زنجان (170)

مرکزی (136)

ایلام (64)

یزد (54)

خراسان جنوبی (53)

خراسان شمالی (51)

قم (50)

چهارمحال بختیاری (49)

کهگیلویه و بویراحمد (24)

سیستان و بلوچستان (6)