بهترین پزشکان درمانگاه به تفکیک تخصص

لیست پزشکان درمانگاه

مرکز سنجش تراکم و پوکی استخوان فرهنگیان

مرکز سنجش تراکم و پوکی استخوان فرهنگیان

پزشکی هسته ای - درمانگاه

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

199

0

معصومه فرخ آشتیانی

معصومه فرخ آشتیانی

خصوصی - درمانگاه

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

493

0

محمد فرخ سیر

محمد فرخ سیر

خصوصی - درمانگاه

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

508

1

دکتر  حمزه  فرض پور

دکتر حمزه فرض پور

خصوصی - درمانگاه

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

2106

1

زهرا نوری اقدم

زهرا نوری اقدم

کارشناس بیماریهای زنان - درمانگاه

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

6

0

حسن محمدی

حسن محمدی

جراحی مغز و اعصاب و ستون فقرات - بیمارستان ها

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

96

0

دکتر امیرعباس نکویی

دکتر امیرعباس نکویی

خون وسرطان بالغین - درمانگاه

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

42

0

تست تخفیفان

تست تخفیفان

داخلی - درمانگاه

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

109

0

درمانگاه تخصصی طب سنتی حکیم عمادالدین شیرازی

درمانگاه تخصصی طب سنتی حکیم عمادالدین شیرازی

خصوصی - درمانگاه

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

682

1

رحیم رجبی

رحیم رجبی

دولتی - درمانگاه

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

423

0

وحید صوفی محمودی

وحید صوفی محمودی

خصوصی - درمانگاه

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

1136

0

دکتر مرتضی جمشیدیان

دکتر مرتضی جمشیدیان

خصوصی - درمانگاه

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

5761

17

دکتر احمد علی نهالی

دکتر احمد علی نهالی

خصوصی - درمانگاه

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

2012

1

دکتر هوشنگ عطاپور

دکتر هوشنگ عطاپور

خصوصی - درمانگاه

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

1528

0

درمانگاه ایران

درمانگاه ایران

خصوصی - درمانگاه

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

1557

0

درمانگاه مهتاب

درمانگاه مهتاب

خصوصی - درمانگاه

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

2100

0

درمانگاه موسی بن جعفر

درمانگاه موسی بن جعفر

خصوصی - درمانگاه

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

2889

2

درمانگاه میلاد

درمانگاه میلاد

خصوصی - درمانگاه

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

4502

1

درمانگاه اسد آبادی

درمانگاه اسد آبادی

خصوصی - درمانگاه

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

3182

0

درمانگاه دندانپزشکی هلال احمر

درمانگاه دندانپزشکی هلال احمر

خصوصی - درمانگاه

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

10892

15

پربازدیدترین پزشکان درمانگاه

آخرین مقالات ثبت شده در پزشک یاب

لیست بهترین پزشکان درمانگاه ایران را در پزشک یاب مشاهده کنید