بهترین دکتر درمانگاه در تبریز

لیست پزشکان متخصص و فوق تخصص درمانگاه در تبریز

جدیدترین پرامتیازترین محبوب ترین براساس نام فوق تخصص متخصص
رحیم رجبی

رحیم رجبی

دولتی - درمانگاه

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

442

0

دکتر احمد علی نهالی

دکتر احمد علی نهالی

خصوصی - درمانگاه

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

2050

1

درمانگاه موسی بن جعفر

درمانگاه موسی بن جعفر

خصوصی - درمانگاه

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

2949

3

درمانگاه میلاد

درمانگاه میلاد

خصوصی - درمانگاه

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

4620

1

درمانگاه اسد آبادی

درمانگاه اسد آبادی

خصوصی - درمانگاه

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

3202

0

درمانگاه دندانپزشکی هلال احمر

درمانگاه دندانپزشکی هلال احمر

خصوصی - درمانگاه

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

11680

12

درمانگاه ایران

درمانگاه ایران

خصوصی - درمانگاه

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

1580

0

درمانگاه مهتاب

درمانگاه مهتاب

خصوصی - درمانگاه

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

2125

0

درمانگاه تامین اجتماعی

درمانگاه تامین اجتماعی

خصوصی - درمانگاه

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

4143

3

درمانگاه ۲۷ خرداد جهاد سازندگی

درمانگاه ۲۷ خرداد جهاد سازندگی

خصوصی - درمانگاه

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

3290

1

درمانگاه پاستور

درمانگاه پاستور

خصوصی - درمانگاه

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

3791

0

درمانگاه احسان دربانی

درمانگاه احسان دربانی

خصوصی - درمانگاه

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

2144

0

درمانگاه بهار تبریز

درمانگاه بهار تبریز

خصوصی - درمانگاه

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

3595

0

درمانگاه بوعلی

درمانگاه بوعلی

خصوصی - درمانگاه

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

11326

3

درمانگاه تخصصی آلرژی

درمانگاه تخصصی آلرژی

خصوصی - درمانگاه

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

3563

0

دکتر قریب

دکتر قریب

خصوصی - درمانگاه

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

5287

0

درمانگاه حافظ

درمانگاه حافظ

خصوصی - درمانگاه

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

2307

1

درمانگاه رازی تبریز

درمانگاه رازی تبریز

خصوصی - درمانگاه

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

2682

0

درمانگاه سهند ۲۰۰۷

درمانگاه سهند ۲۰۰۷

خصوصی - درمانگاه

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

2413

0

درمانگاه شبانه روزی پارسیان نو

درمانگاه شبانه روزی پارسیان نو

خصوصی - درمانگاه

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

1966

0پربازدیدترین پزشکان


جدیدترین پزشکان

در لیست بالا لیست بهترین دکتر های خوب درمانگاه در شهر تبریز را مشاهده می کنید.