بهترین پزشکان روانپزشک به تفکیک تخصص

لیست پزشکان روانپزشک

حسن گلابچی

حسن گلابچی

روانپزشک - روانپزشک

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

257

0

دکتر وحید امدادی

دکتر وحید امدادی

متخصص - روانپزشک

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

416

1

حسین باقری

حسین باقری

متخصص - روانپزشک

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

443

0

راحله جعفری

راحله جعفری

متخصص - روانپزشک

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

516

0

محمدرضا شعربافچی

محمدرضا شعربافچی

متخصص - روانپزشک

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

978

2

سید ذبیح اله عابدی

سید ذبیح اله عابدی

متخصص - روانپزشک

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

1059

1

مریم طباطبائیان

مریم طباطبائیان

متخصص - روانپزشک

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

676

1

دکتر رویا صمدی متخصص اعصاب و روان روانپزشک

دکتر رویا صمدی متخصص اعصاب و روان روانپزشک

متخصص - روانپزشک

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

1615

3

دکتر مینا دارابی

دکتر مینا دارابی

متخصص - روانپزشک

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

961

0

محمد جنگ گو

محمد جنگ گو

متخصص - روانپزشک

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

2630

4

سارا تقوی

سارا تقوی

متخصص - روانپزشک

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

152

0

دكتر مهشيد طباطبائيان

دكتر مهشيد طباطبائيان

متخصص - روانپزشک

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

179

0

دكتر سيد مرتضى جعفرزاده

دكتر سيد مرتضى جعفرزاده

متخصص - روانپزشک

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

186

0

دکترنینا سلامت بخش ورجوی

دکترنینا سلامت بخش ورجوی

متخصص - روانپزشک

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

177

0

دکتر مژگان کاراحمدی

دکتر مژگان کاراحمدی

فوق تخصص - روانپزشک

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

444

6

دکتر مژگان کاراحمدی

دکتر مژگان کاراحمدی

فوق تخصص - روانپزشک

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

418

3

دکتر منیره طباطبائی

دکتر منیره طباطبائی

متخصص - روانپزشک

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

309

0

دکتر بیان اسدی

دکتر بیان اسدی

متخصص - روانپزشک

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

344

0

دکتر سید علی مرتضوی جهرمی

دکتر سید علی مرتضوی جهرمی

متخصص - روانپزشک

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

416

0

دکتر ابوالفضل قریشی

دکتر ابوالفضل قریشی

متخصص - روانپزشک

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

515

0

پربازدیدترین پزشکان روانپزشک

آخرین مقالات ثبت شده در پزشک یاب

لیست بهترین پزشکان روانپزشک ایران را در پزشک یاب مشاهده کنید