بهترین دکتر روانپزشک در تبریز

لیست پزشکان متخصص و فوق تخصص روانپزشک در تبریز

جدیدترین پرامتیازترین محبوب ترین براساس نام فوق تخصص متخصص
دکتر مریم میرزاجان زاده

دکتر مریم میرزاجان زاده

اعصاب و روان - روانپزشک

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

62

1

دکتر علیرضا فرنام

دکتر علیرضا فرنام

متخصص - روانپزشک

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

2990

1

دکتر شاهرخ امیری عزیز آباد

دکتر شاهرخ امیری عزیز آباد

فوق تخصص - روانپزشک

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

2024

1

دکتر حبیب صدر

دکتر حبیب صدر

متخصص - روانپزشک

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

1651

1

دکتر سید محمد علی قریشی زاده

دکتر سید محمد علی قریشی زاده

متخصص - روانپزشک

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

6083

4

دکتر مریم محمدی منصور

دکتر مریم محمدی منصور

متخصص - روانپزشک

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

2849

0

دکتر سید غلامرضا نورآذر

دکتر سید غلامرضا نورآذر

فوق تخصص - روانپزشک

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

17884

32

دکتر فرخ بخت شادی

دکتر فرخ بخت شادی

متخصص - روانپزشک

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

6866

6

دکتر رویا منتخبی

دکتر رویا منتخبی

متخصص - روانپزشک

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

7448

10

دکتر شاهرخ امیری

دکتر شاهرخ امیری

فوق تخصص - روانپزشک

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

15149

17

دکتر اصغر ارفعی

دکتر اصغر ارفعی

متخصص - روانپزشک

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

6816

6

دکتر علیرضا ناظمی

دکتر علیرضا ناظمی

متخصص - روانپزشک

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

5469

1

دکتر علیرضا ناظمی

دکتر علیرضا ناظمی

متخصص - روانپزشک

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

10762

12

دکتر مهدی آقامحمدی

دکتر مهدی آقامحمدی

متخصص - روانپزشک

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

7456

7

دکتر امیر حاجی اسدی

دکتر امیر حاجی اسدی

متخصص - روانپزشک

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

7261

8

دکتر فرانک دلدوست

دکتر فرانک دلدوست

متخصص - روانپزشک

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

5611

2

دکتر سعید اکبری حقیقت

دکتر سعید اکبری حقیقت

متخصص - روانپزشک

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

13352

19

دکتر فاطمه الهی

دکتر فاطمه الهی

متخصص - روانپزشک

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

7070

5

دکتر کتایون ترابی

دکتر کتایون ترابی

متخصص - روانپزشک

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

5775

2

دکتر مینا عافیت

دکتر مینا عافیت

متخصص - روانپزشک

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

7534

9پربازدیدترین پزشکان


جدیدترین پزشکان

در لیست بالا لیست بهترین دکتر های خوب روانپزشک در شهر تبریز را مشاهده می کنید.