بهترین دکتر بیماری های عفونی در تهران

لیست پزشکان متخصص و فوق تخصص بیماری های عفونی در تهران

جدیدترین پرامتیازترین محبوب ترین براساس نام فوق تخصص متخصص
سید ایوب طباطبایی

سید ایوب طباطبایی

متخصص - بیماری های عفونی

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

887

7

جلال کریمی

جلال کریمی

متخصص بیماری های عفونی - بیماری های عفونی

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

53

0

دکتر سعید سلیمان میگونی

دکتر سعید سلیمان میگونی

متخصص - بیماری های عفونی

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

433

0

دکتر حمیدرضا نجاری

دکتر حمیدرضا نجاری

متخصص - بیماری های عفونی

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

1233

1

دکتر جلال مجدیان

دکتر جلال مجدیان

متخصص - بیماری های عفونی

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

499

0

دکتر سعید سلیمان میگونی

دکتر سعید سلیمان میگونی

متخصص - بیماری های عفونی

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

475

0

دکتر داود ثنائی

دکتر داود ثنائی

متخصص - بیماری های عفونی

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

1842

6

دکتر خسرو محمدی

دکتر خسرو محمدی

متخصص - بیماری های عفونی

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

620

1

دکتر محمد درویشی

دکتر محمد درویشی

متخصص - بیماری های عفونی

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

5621

8

دکتر قوام الدین اشرفی زاده

دکتر قوام الدین اشرفی زاده

متخصص - بیماری های عفونی

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

1901

0

دکتر مینو محرز

دکتر مینو محرز

متخصص - بیماری های عفونی

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

1622

1

دکتر سهیلا خزاعی

دکتر سهیلا خزاعی

فوق تخصص - بیماری های عفونی

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

1053

1

دکتر حسن پورمشتاق

دکتر حسن پورمشتاق

فوق تخصص - بیماری های عفونی

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

1144

0

دکتر غریب کریمی

دکتر غریب کریمی

فوق تخصص - بیماری های عفونی

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

1400

0

دکتر فریبا شیروانی

دکتر فریبا شیروانی

فوق تخصص - بیماری های عفونی

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

1448

0

دکتر علی اکبر رهبری منش

دکتر علی اکبر رهبری منش

فوق تخصص - بیماری های عفونی

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

1491

0

دکتر سید علیرضا فهیم زاد

دکتر سید علیرضا فهیم زاد

فوق تخصص - بیماری های عفونی

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

1513

0

دکتر شهلا عامری

دکتر شهلا عامری

فوق تخصص - بیماری های عفونی

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

4680

20

دکتر سید مهدی شوشتریان

دکتر سید مهدی شوشتریان

فوق تخصص - بیماری های عفونی

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

1330

0

دکتر حسینعلی جمشیدی

دکتر حسینعلی جمشیدی

فوق تخصص - بیماری های عفونی

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

1196

0پربازدیدترین پزشکان


جدیدترین پزشکان

در لیست بالا لیست بهترین دکتر های خوب بیماری های عفونی در شهر تهران را مشاهده می کنید.