معرفی روانشناس و مشاور خوب در تبریز 🥼 با آدرس و شماره تماس

لیست بهترین "روانشناس و مشاور" حرفه ای در تبریز

جدیدترین پرامتیازترین محبوب ترین براساس نام فوق تخصص متخصص
سارا سلامت

سارا سلامت

روانشناس فردی و زوجی و روان درمانی - روانشناس و مشاور

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

464

0

دکتر محمود جبارزاده

دکتر محمود جبارزاده

متخصص روانشناسی - روانشناس و مشاور

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

2379

8

دکتر سهیلا کریم زاد شریفی

دکتر سهیلا کریم زاد شریفی

روانشناس - روانشناس و مشاور

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

1248

0

حبیبه درشته

حبیبه درشته

روانشناس بالینی - روانشناس و مشاور

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

199

0

آمنه زردی نهر

آمنه زردی نهر

روانشناس کودک نوجوان خانواده - روانشناس و مشاور

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

308

3

دکتر زهرا یوسفی

دکتر زهرا یوسفی

درمان اختلالات خلقی و افسردگی، درمان اختلالات اضطرابی و وسواس، زوج درمانی، مداخله در شکست عشقی، مداخله در خیانت های زناشویی، مشاوره پیش از ازدواج - روانشناس و مشاور

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

853

0

دکتر الهام نوذری

دکتر الهام نوذری

دکتری تخصصی روانشناسی - روانشناس و مشاور

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

345

0

دکتر محدث

دکتر محدث

مشاوره نوجوان, مشاوره تحصیلی و شغلی, مشاوره ازدواج, مشاوره خانواده, مشاوره ترک اعتیاد, مشاوره کودک, مشاوره فردی, مراکز مشاوره و روانشناس - روانشناس و مشاور

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

6669

0

دکتر صدرا

دکتر صدرا

مشاوره نوجوان, مشاوره تحصیلی و شغلی, مشاوره ازدواج, مشاوره خانواده, مشاوره ترک اعتیاد, مشاوره کودک, مشاوره فردی, مراکز مشاوره و روانشناس - روانشناس و مشاور

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

5727

0

رسول ملائی

رسول ملائی

دکترای کاربردی روانشناسی عمومی - روانشناس و مشاور

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

49

0

دکتر وحیده سید جامبر

دکتر وحیده سید جامبر

مشاوره نوجوان, مشاوره تحصیلی و شغلی, مشاوره ازدواج, مشاوره خانواده, مشاوره ترک اعتیاد, مشاوره کودک, مشاوره فردی, مراکز مشاوره و روانشناس - روانشناس و مشاور

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

7676

5

دکتر مهدی صبوری

دکتر مهدی صبوری

مشاوره نوجوان, مشاوره تحصیلی و شغلی, مشاوره ازدواج, مشاوره خانواده, مشاوره ترک اعتیاد, مشاوره کودک, مشاوره فردی, مراکز مشاوره و روانشناس - روانشناس و مشاور

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

8874

8

لیلا کهتری

لیلا کهتری

مشاور خانواده و ازدواج ، درمانگر اختلالات هیجانی (افسردگی ،اضطراب ،وسواس) - روانشناس و مشاور

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

620

0

دکتر پرستو امیری

دکتر پرستو امیری

مشاوره نوجوان, مشاوره تحصیلی و شغلی, مشاوره ازدواج, مشاوره خانواده, مشاوره ترک اعتیاد, مشاوره کودک, مشاوره فردی, مراکز مشاوره و روانشناس - روانشناس و مشاور

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

1665

0

رحيم بدري

رحيم بدري

روانشناس كودك و نوجوان و خانواده - روانشناس و مشاور

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

1719

1

حمیده جنگجو

حمیده جنگجو

مشاوره نوجوان, مشاوره تحصیلی و شغلی, مشاوره ازدواج, مشاوره خانواده, مشاوره ترک اعتیاد, مشاوره کودک, مشاوره فردی, مراکز مشاوره و روانشناس - روانشناس و مشاور

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

2270

8

دکتر خلیل اسماعیل پور

دکتر خلیل اسماعیل پور

مشاوره نوجوان, مشاوره تحصیلی و شغلی, مشاوره ازدواج, مشاوره خانواده, مشاوره ترک اعتیاد, مشاوره کودک, مشاوره فردی, مراکز مشاوره و روانشناس - روانشناس و مشاور

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

7144

1

دکتر اکبر رضایی

دکتر اکبر رضایی

تست هوش، استعدادیابی، مشاوره تحصیلی و شغلی، مشاوره کودک و نوجوان، مشاوره فردی - روانشناس و مشاور

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

1676

0

بهاره شیرزاده

بهاره شیرزاده

کارشناس ارشد روانشناس بالینی،روان درمانگر،مشاوره فردی و خانواده گی،درمانگر اعتیاد، - روانشناس و مشاور

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

313

0

فاطمه نوای باغبان

فاطمه نوای باغبان

مشاوره نوجوان, مشاوره تحصیلی و شغلی, مشاوره ازدواج, مشاوره خانواده, مشاوره ترک اعتیاد, مشاوره کودک, مشاوره فردی, مراکز مشاوره و روانشناس - روانشناس و مشاور

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

702

2


پربازدیدترین روانشناسان

جدیدترین روانشناسان

در لیست بالا لیست بهترین روانشناس و مشاور خوب در شهر تبریز را مشاهده می کنید.