بهترین دکتر چشم پزشک در تبریز

لیست پزشکان متخصص و فوق تخصص چشم پزشک در تبریز

جدیدترین پرامتیازترین محبوب ترین براساس نام فوق تخصص متخصص
دکتر حسین مقتدر

دکتر حسین مقتدر

متخصص - چشم پزشک

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

2703

11

اپتومتریست جهانگیری

اپتومتریست جهانگیری

اپتومتری و عینکسازی - چشم پزشک

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

144

0

دکتر بهنام غفارزاده

دکتر بهنام غفارزاده

متخصص - چشم پزشک

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

663

1

دکتر مهدی دیباور

دکتر مهدی دیباور

فوق تخصص - چشم پزشک

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

1185

1

حسین مقتدر

حسین مقتدر

متخصص - چشم پزشک

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

1203

4

دکتر محمدرضا صدقی پور

دکتر محمدرضا صدقی پور

متخصص - چشم پزشک

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

2137

4

دکتر عباس یوسفی میلانی

دکتر عباس یوسفی میلانی

متخصص - چشم پزشک

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

2712

0

دکتر آراز محمدزاده

دکتر آراز محمدزاده

فوق تخصص - چشم پزشک

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

1640

0

دکتر عباس یوسفی میلانی

دکتر عباس یوسفی میلانی

متخصص - چشم پزشک

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

2568

0

دکتر محمود ناطقی

دکتر محمود ناطقی

متخصص - چشم پزشک

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

4673

1

دکتر نادر قربانیان

دکتر نادر قربانیان

اپتومتریست (بینایی سنج) - چشم پزشک

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

4472

4

دکتر عبادالله حیدری

دکتر عبادالله حیدری

فوق تخصص - چشم پزشک

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

5005

2

دکتر محمدباقر رهبانی نوبر

دکتر محمدباقر رهبانی نوبر

فوق تخصص - چشم پزشک

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

6847

8

دکتر سید حسن سیدی

دکتر سید حسن سیدی

متخصص - چشم پزشک

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

4589

4

دکتر مهدی دیباور

دکتر مهدی دیباور

متخصص - چشم پزشک

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

4430

5

دکتر محمود حسن زاده

دکتر محمود حسن زاده

فوق تخصص - چشم پزشک

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

13423

45

دکتر ‌منصور هادیزاده

دکتر ‌منصور هادیزاده

فوق تخصص - چشم پزشک

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

10216

12

دکتر رضا نبیی

دکتر رضا نبیی

فوق تخصص - چشم پزشک

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

21728

47

دکتر آراز محمدزاده

دکتر آراز محمدزاده

فوق تخصص - چشم پزشک

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

8881

2

دکتر بهنام غفارزاده

دکتر بهنام غفارزاده

متخصص - چشم پزشک

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

4915

2پربازدیدترین پزشکان


جدیدترین پزشکان

در لیست بالا لیست بهترین دکتر های خوب چشم پزشک در شهر تبریز را مشاهده می کنید.