بسیاری از اسم‌های زیبای ایرانی دخترانه با حرف م شروع می‌شوند. اسم‌های دخترانه ایرانی با حرف میم نسبتاً محبوب هستند. اسامی با معانی زیبا که با م شروع می شوند از نظر آوایی نیز زیبا هستند. بسیاری از این نام ها از ترکیب ماه،مه  (به معنی ماه یا بزرگ) و مهر (به معنای خیر یا خورشید) به عنوان پیشوند اسم ساخته شده اند. بیشتر این نام ها در لغت به معنای دختر زیبا هستند. مثل اسم مهسا، مهرسا و مهتا. لیست کامل اسامی دخترانه با میم در  مقاله زیر نشان داده شده است.

نام های پیشنهادی با حرف میم

مانا | ماندانا – مانلی | مروا | مژان | مژده | مهتا | مهتاب | مهدیس | مهرآنا | مهراوه ر مهرسا | مهرناز | مهرنوش | مهرنیا | مهرو | مهسا | مهسان | مهستا | مهشید | مهگل | مهناز | می‌گل | مبینا | محبوبه | مائده | مریم | ملیحه | مونا | مهدا | مارال | ماریا | مرسانا | مهستا | میترا | ملیکا | ملودی | مرجان

اسم دختر با حرف م

۱۵ اسم دختر که با حرف م (میم) شروع می شوند همراه با معنی

۱-مانیا

علاقه بسیار زیاد

۲-مارتا

در اوستا مشا و مارتا به معنای نوع انسان آمده است، فناپذیر، دنیایی

۳-ماهانا

ماهان+ ا (پسوند نسبت)) منسوب به ماهان

۴-ماهپری

پری مانند ماه؛ (به مجاز) بسیار زیبا

۵-ماهوَر

(ماه + وَر (پسوند دارندگی))، دارای ویژگی و صفت ماه؛ ۲- (به مجاز) زیبارو

اسم دختر با حرف م

۶-مهرانوش

محبت جاوید، مهر و محبت جاویدان

۷-مروا

فال نیک و دعای خیر

۸-مهلقا

ماه رو، ماه روی، ماه لقا؛ کنایه از زیبارو(ی) است

۹-ماتینا

گل سرخ در گویش مازندرانی

۱۰-مهرخ

ماه رخ، آن که دارای رخساری چون ماه است؛ (به مجاز) زیبا، خوبرو

اسم دختر با حرف م

۱۱-مانا

ماندنی، پایدار؛ (در پهلوی) مانند و مانند بودن

۱۲-مهدیس

مانند ماه؛ زیبارو

۱۳-مهنور

(مه = ماه + نور) نورِ ماه ؛ (به مجاز) زیبارو.

۱۴-مهدیا

دختر هدایت شده

۱۵-مها

زیبارو، با فتح میم به معنای بزرگ، بزرگتر

اسم دختر با حرف م