بهترین پزشکان جراح دهان، فک و صورت به تفکیک تخصص

لیست پزشکان جراح دهان، فک و صورت

طيبه قاسمي

طيبه قاسمي

متخصص جراحی دهان، فک و صورت - جراح دهان، فک و صورت

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

404

1

علی مرتضوی

علی مرتضوی

متخصص جراحی دهان، فک و صورت - جراح دهان، فک و صورت

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

429

0

دکتر حمید مجتهدی

دکتر حمید مجتهدی

متخصص جراحی دهان، فک و صورت - جراح دهان، فک و صورت

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

623

1

دکتر وحیدرضا حسینی

دکتر وحیدرضا حسینی

متخصص جراحی دهان، فک و صورت - جراح دهان، فک و صورت

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

1115

8

دکتر سید مهدی حسینیان

دکتر سید مهدی حسینیان

متخصص جراحی دهان، فک و صورت - جراح دهان، فک و صورت

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

774

2

دکتر بهنام زین حقایق

دکتر بهنام زین حقایق

متخصص جراحی دهان، فک و صورت - جراح دهان، فک و صورت

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

1576

7

دکتر وحید دهقان

دکتر وحید دهقان

متخصص جراحی دهان، فک و صورت - جراح دهان، فک و صورت

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

552

3

مهسا مهریاری

مهسا مهریاری

لیزر در بیماری های دهان فک و صورت - جراح دهان، فک و صورت

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

16

0

مانی آرش راد

مانی آرش راد

جراحی فک و صورت - جراح دهان، فک و صورت

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

21

0

دکتر اکبر رضایی

دکتر اکبر رضایی

متخصص جراحی دهان، فک و صورت - جراح دهان، فک و صورت

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

416

0

حامد صفری

حامد صفری

فوق تخصص جراحی دهان، فک و صورت - جراح دهان، فک و صورت

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

805

0

دکتر ارشاد همتی

دکتر ارشاد همتی

متخصص جراحی دهان، فک و صورت - جراح دهان، فک و صورت

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

1680

3

دکتر حسین حسن نیا

دکتر حسین حسن نیا

متخصص جراحی دهان، فک و صورت - جراح دهان، فک و صورت

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

481

2

دکتر حسین حیدر

دکتر حسین حیدر

متخصص جراحی دهان، فک و صورت - جراح دهان، فک و صورت

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

410

0

دکتر هومن ابراهیمی

دکتر هومن ابراهیمی

متخصص جراحی دهان، فک و صورت - جراح دهان، فک و صورت

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

515

1

دکتر مصطفی مهرابی

دکتر مصطفی مهرابی

متخصص جراحی دهان، فک و صورت - جراح دهان، فک و صورت

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

846

0

دکتر آناهیتا نوروزی فرد

دکتر آناهیتا نوروزی فرد

متخصص جراحی دهان، فک و صورت - جراح دهان، فک و صورت

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

428

0

دکتر حسین دباغ اسدالهی پور

دکتر حسین دباغ اسدالهی پور

متخصص جراحی دهان، فک و صورت - جراح دهان، فک و صورت

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

918

0

دکتر فرشاد وثوقی شهواری

دکتر فرشاد وثوقی شهواری

متخصص جراحی دهان، فک و صورت - جراح دهان، فک و صورت

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

1458

2

دکتر الهام افشاری پور

دکتر الهام افشاری پور

متخصص جراحی دهان، فک و صورت - جراح دهان، فک و صورت

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

356

0

پربازدیدترین پزشکان جراح دهان، فک و صورت

آخرین مقالات ثبت شده در پزشک یاب

لیست بهترین پزشکان جراح دهان، فک و صورت ایران را در پزشک یاب مشاهده کنید