بهترین پزشکان طب فیزیکی و توان بخشی به تفکیک تخصص

لیست پزشکان طب فیزیکی و توان بخشی

ارتوپدی فنی آوای سلامت

ارتوپدی فنی آوای سلامت

ارتوپدی فنی- ارتوز و پروتز - تجهیزات پزشکی

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

72

0

دکتر سپیده رنجبر کیاکلایه

دکتر سپیده رنجبر کیاکلایه

متخصص طب فیزیکی و توانبخشی - طب فیزیکی و توان بخشی

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

213

0

محمدحسام عبداله زاده

محمدحسام عبداله زاده

طب فیزیکی و توانبخشی - طب فیزیکی و توان بخشی

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

270

1

شیما فروزی

شیما فروزی

متخصص طب فیزیکی - طب فیزیکی و توان بخشی

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

303

1

دکتر مسعود عابد

دکتر مسعود عابد

متخصص - طب فیزیکی و توان بخشی

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

292

1

فیزیوتراپی همگام - شهریار اندیشه

فیزیوتراپی همگام - شهریار اندیشه

کلینیک های فیزیوتراپی - فیزیوتراپی

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

419

4

احسان عنایتی

احسان عنایتی

متخصص - طب فیزیکی و توان بخشی

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

549

0

مریم ملت اردکانی

مریم ملت اردکانی

طب فیزیکی و توانبخشی و ارتوپدی - طب فیزیکی و توان بخشی

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

43

0

دکتر مهدی نقدی

دکتر مهدی نقدی

ارتوپدی فنی نگین طب - طب فیزیکی و توان بخشی

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

130

3

بهزاد محمودی نژاد

بهزاد محمودی نژاد

متخصص - طب فیزیکی و توان بخشی

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

120

0

دکتر امید مرجمکی

دکتر امید مرجمکی

متخصص - طب فیزیکی و توان بخشی

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

747

0

پربازدیدترین پزشکان طب فیزیکی و توان بخشی

آخرین مقالات ثبت شده در پزشک یاب

لیست بهترین پزشکان طب فیزیکی و توان بخشی ایران را در پزشک یاب مشاهده کنید