بهترین پزشکان ریه و بیماری های تنفسی به تفکیک تخصص

لیست پزشکان ریه و بیماری های تنفسی

پروفسور دکتر محمدحسین رحیمی راد

پروفسور دکتر محمدحسین رحیمی راد

فوق تخصص - ریه و بیماری های تنفسی

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

3182

7

دکتر مهدی فرض مهدی

دکتر مهدی فرض مهدی

فوق تخصص - ریه و بیماری های تنفسی

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

968

1

دکتر سعید جهانشاهلو

دکتر سعید جهانشاهلو

فوق تخصص - ریه و بیماری های تنفسی

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

2029

2

مهدی توانا

مهدی توانا

متخصص داخلی-فوق تخصص ریه و آلرژی - ریه و بیماری های تنفسی

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

22

0

دکتر حمید روحی بروجنی

دکتر حمید روحی بروجنی

فوق تخصص ریه و مراقبت ویژه تنفسی - ریه و بیماری های تنفسی

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

71

2

دکترمحمد هادی تاجیک

دکترمحمد هادی تاجیک

فوق تخصص - ریه و بیماری های تنفسی

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

684

11

دکتر ابوالفضل مظفری

دکتر ابوالفضل مظفری

فوق تخصص - ریه و بیماری های تنفسی

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

480

0

دکتر حمید روحی بروجنی

دکتر حمید روحی بروجنی

فوق تخصص - ریه و بیماری های تنفسی

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

440

2

دکتر میترا ثمره فکری

دکتر میترا ثمره فکری

فوق تخصص - ریه و بیماری های تنفسی

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

526

1

دکتر سید مهدی هاشمی باجگانی

دکتر سید مهدی هاشمی باجگانی

فوق تخصص - ریه و بیماری های تنفسی

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

785

2

دکتر رستم یزدانی

دکتر رستم یزدانی

فوق تخصص - ریه و بیماری های تنفسی

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

664

1

دکتر احمد شفاهی

دکتر احمد شفاهی

فوق تخصص - ریه و بیماری های تنفسی

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

448

0

دکتر بیوک مرادخانی

دکتر بیوک مرادخانی

فوق تخصص - ریه و بیماری های تنفسی

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

1096

2

دکتر علی امیری

دکتر علی امیری

فوق تخصص - ریه و بیماری های تنفسی

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

1279

2

دکتر فرشید دیوانی شیشوان

دکتر فرشید دیوانی شیشوان

فوق تخصص - ریه و بیماری های تنفسی

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

1003

0

دکتر کامبیز آقاصادقی

دکتر کامبیز آقاصادقی

فوق تخصص - ریه و بیماری های تنفسی

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

343

0

دکتر شهره هوشمند

دکتر شهره هوشمند

فوق تخصص - ریه و بیماری های تنفسی

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

309

0

دکتر سید غلامرضا مرتضوی مقدم

دکتر سید غلامرضا مرتضوی مقدم

فوق تخصص - ریه و بیماری های تنفسی

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

302

0

دکتر اسماعیل قاسمی پاشا کلائی

دکتر اسماعیل قاسمی پاشا کلائی

فوق تخصص - ریه و بیماری های تنفسی

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

914

1

دکتر محمود خانداش پور قمی

دکتر محمود خانداش پور قمی

فوق تخصص - ریه و بیماری های تنفسی

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

528

0

پربازدیدترین پزشکان ریه و بیماری های تنفسی

آخرین مقالات ثبت شده در پزشک یاب

لیست بهترین پزشکان ریه و بیماری های تنفسی ایران را در پزشک یاب مشاهده کنید