بهترین پزشکان بیماری های عفونی به تفکیک تخصص

لیست پزشکان بیماری های عفونی

عباس صباغ زاده مارنانی

عباس صباغ زاده مارنانی

متخصص - بیماری های عفونی

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

1024

1

سید ایوب طباطبایی

سید ایوب طباطبایی

متخصص - بیماری های عفونی

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

822

7

جلال کریمی

جلال کریمی

متخصص بیماری های عفونی - بیماری های عفونی

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

25

0

شهرام صمدی راد

شهرام صمدی راد

متخصص بیماریهای عفونی داخلی - بیماری های عفونی

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

85

0

ژیلا فرزین پور

ژیلا فرزین پور

متخصص - بیماری های عفونی

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

337

0

دکتر سعید سلیمان میگونی

دکتر سعید سلیمان میگونی

متخصص - بیماری های عفونی

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

406

0

دکتر حمیدرضا نجاری

دکتر حمیدرضا نجاری

متخصص - بیماری های عفونی

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

1192

1

دکتر جلال مجدیان

دکتر جلال مجدیان

متخصص - بیماری های عفونی

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

476

0

دکتر سعید سلیمان میگونی

دکتر سعید سلیمان میگونی

متخصص - بیماری های عفونی

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

449

0

دکتر احمدرضا نخعی

دکتر احمدرضا نخعی

متخصص - بیماری های عفونی

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

226

0

دکتر ابوالفضل خوشدل

دکتر ابوالفضل خوشدل

فوق تخصص - بیماری های عفونی

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

355

0

دکتر علی مهدی زاده

دکتر علی مهدی زاده

متخصص - بیماری های عفونی

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

289

0

دکتر پرستو خیراندیش

دکتر پرستو خیراندیش

متخصص - بیماری های عفونی

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

325

0

دکتر میثم یوسفی

دکتر میثم یوسفی

متخصص - بیماری های عفونی

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

693

0

دکتر فرهاد صراف زاده کرمانی

دکتر فرهاد صراف زاده کرمانی

متخصص - بیماری های عفونی

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

684

2

دکتر غلامعباس سلاجقه

دکتر غلامعباس سلاجقه

متخصص - بیماری های عفونی

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

1678

5

دکتر شهره بهشتی

دکتر شهره بهشتی

متخصص - بیماری های عفونی

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

286

0

دکتر ستار باژوان

دکتر ستار باژوان

متخصص - بیماری های عفونی

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

441

0

دکتر مهران لک

دکتر مهران لک

متخصص - بیماری های عفونی

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

343

0

دکتر احد سرپرست

دکتر احد سرپرست

متخصص - بیماری های عفونی

نوبت دهی حضوری ویزیت آنلاین

459

0

پربازدیدترین پزشکان بیماری های عفونی

آخرین مقالات ثبت شده در پزشک یاب

لیست بهترین پزشکان بیماری های عفونی ایران را در پزشک یاب مشاهده کنید